:::
Lớp phụ đạo

Thông tin về lớp học thích nghi đời sống năm 2019   〔 新住民家庭服務中心 〕

 Thông tin về lớp học thích nghi đời sống năm 2019

Lớp do Phòng hộ chính Hemei mở

Thời gian: 17/6 đến 27/6

Giờ học: 800-1730

Người liên lạc: 7554321#22 gặp cô Hứa

Lớp do Phòng hộ chính Xihu mở

Thời gian: 10/6 đến 20/6

Giờ học: 800-1730

 

Người liên lạc: 8853214gặp cô Dương

Phải tham gia toàn bộ khóa học mới được cấp chứng nhận đã học 72 tiếng.

 

Nội dung học sẽ cung cấp những kiến thức về đời thống thường ngày và pháp luật của Đài Loan.

[ 回最新消息 ]