:::
Lớp phụ đạo

「năm 108 -Kế hoạch bồi dưỡng hải ngoại cho con em tân di dân 」bắt đầu   〔 新住民家庭服務中心 〕

 bạn có muốn sử dụng kỳ nghỉ hè về thăm quê nhà của mẹ ,thừ nghiệm cuộc sống gia đình ,giao lưu văn hoá và học hỏi nhoại ngữ hay không ?

nhanh chóng nhấc bút lên viết lại kế hoạch này ,cùng nhau thử nghiệm nhé

phân tổ

 

Tổ gia đình : thành viên trong gia đình tân di dân và con em của tân di dân

 

Tổ thầy trò:thành viên trong gia đình tân di dân ,con em của tân di dân và thầy cô giáo trong trường của con em tân di dân hoặc chủ quản đơn vị hành chính trong trường.

Tô phúc lợi xã hội :thành viên trong gia đình tân di dân ,con em của tân di dân và chuyên viên công tác xã hội trong chuyên án quản lý.

Tổ chủ đề đồng chí:con em của tân di dân hiện đang theo học các trường đại học trên toàn quốc,cùng trường hoặc khác trường <ít nhất có 1 thành viên là con em của tân di dân >

 

Số tiền trợ giúp:căn cứ vào địa điềm đi mà quyết định số tiền trợ giúp.số tiền trợ giúp cao nhất :1 người là 7 vạn đài tệ.

ngày nhận hồ sơ:từ ngày 11 tháng 2 năm 108 đến ngày 22 tháng 3 năm 108

địa chỉ cập nhật trang wed

https://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=13110&ctNode=36461&mp=ifi_zh&fbclid=IwAR0yn1MC7kOa1B7ZY_gKKEanI_PJrQ7_1l-274bxFX_LJhpzs7Cgmtkiitg

[ 回最新消息 ]