:::
Lớp phụ đạo

phục vụ miễn phí cho tân di dân sử dụng máy tính màn phẳng lại tiếp tục rồi nhé   〔 新住民家庭服務中心 〕

 Tân di dân lên mạng và sử dụng máy tính màn phẳng miễn phí lại tiếp tục rồi nhé

 

nhanh chóng nhấc điện thoại lên sẽ nhân ngay mượn sử dụng máy tính màn phẳng trong 30 ngày ,và còn 10 g dung lượng mạng có thể sử dụng nhé

 

công dân giới thiệu tân di dân mượn sử dụng máy tính màn phẳng thành công còn có thể nhận được phiếu quà tặng hảo khang nhé

 

thời gian hoạt động:từ ngày 1 tháng 2 năm 108 đến ngày 30 tháng 11 năm 108

 

thành công giới thiệu 1 người<bao gồm > dưới 3 người sẽ được nhận phiếu quàtặng 100  đài tệ

 

 thành công giới thiêu 3 người < bao gồm > dưới 5 người – sẽ được nhận phiếu quà tặng  300 đài tệ

thành công giới  thiệu 5 người trở lên : sẽ được nhận phiếu quà tặng 500 đài tệ

 

 tân di dân được giới thiệu cần phải chưa mượn qua máy tính lần nào.

cập nhật trang mạng

https://ifi.immigration.gov.tw/ct.asp?xItem=13650&ctNode=36461&mp=ifi_zh&fbclid=IwAR08nJgjJvgUt1CmcF8bN00w6uJo0WdB3eITENjyEsJLIbWaiPL2iHOOYLk

[ 回最新消息 ]