:::
Lớp phụ đạo

trung tâm tân di dân –phục vụ tư vấn pháp luật   〔 新住民家庭服務中心 〕

 phục vụ tư vấn pháp luật bắt đầu rồi nhé

hoan nghênh các bạn có nhu cầu tư vấn pháp luật gọi điện để hẹn lịch tư vấn nhé

địa điểm: trung tâm phục vụ chăm sóc gia đình tân di dân huyện chương hóa.

thời gian: bắt đầu từ tháng 3, thứ 3 hàng tuần buổi chiều từ 14:00 đến 16:00

điện thoại hẹn lịc tư vấn:04-7237885 điện thoại hẹn lịc tư vấn

 

(chú thích:cần đặt lịch hẹn trước 3 ngày để tránh lịch hẹn đầy mãn.)

[ 回最新消息 ]