:::
Lớp phụ đạo

mạng tin tức bồi dưỡng phát triển tân di dân   〔 新住民家庭服務中心 〕

 ☆★trợ giúp giới thiệu tuyên truyền☆★

bộ nội chính thành lập mạng tin tức bồi dưỡng phát triển tân di dânvà truy cập  mạng line

 

 cung cấp cho tân di fân và các đơn vị thu nhận tin tức chính phủ và các tin tức hoạt động có liên quan .

truy cập trang mạng: https://ifi.immigration.gov.tw/mp.asp?mp=ifi_z

[ 回最新消息 ]