:::
Lớp phụ đạo

thu tập kịch bản văn chuyện -kỳ khan số 45 –trung tâm tân di dân bắt đầu rồi nhé   〔 新住民家庭服務中心 〕

 thu tập kịch bản văn chuyện -kỳ khan số 45 –trung tâm tân di dân

chỉ cần bạn là tân di dân hoặc là thành viên trong gia đình tân di dân đều có thể gửi bài cho chúng tôi.

 nội dung chủ đề  viết về đa văn hoá ,những gì sảy ra trong cuộc sống của tân di dân , cảm nhận qúa trình của con em tân di dân về thăm quê mẹ.

hoan nghênh các bạn có quan tâm đến chủ đề này dũng cảm gửi bài cho chúng tôi.

[ 回最新消息 ]