:::
Lớp phụ đạo

phối hợp nghỉ phép theo luậtđịnh .trung tâm nghỉ phép 9 ngày :bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2.   〔 新住民家庭服務中心 〕

 phối hợp nghỉ phép theo luật định .trung tâm nghỉ phép 9 ngày :bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2.

nếu có gì không tiện xin các bạn thông cảm.

 

 chúc các bạn một năm hợi mới đại cát đại lợi ,bình an thuận lợi.

 

[ 回最新消息 ]