:::
Lớp phụ đạo

Lớp tiếng Trung năm 2017 do phòng giáo dục mở lớp bắt đầu rồi nhé !   〔 新住民家庭服務中心 〕

 Lớp tiếng Trung năm 2017 do phòng giáo dục mở lớp bắt đầu rồi nhé ! 

Ai có nhu cầu hãy gọi điện để đăng ký báo danh.
附檔下載

[ 回最新消息 ]