:::
Lớp phụ đạo
:::
Tin tức hoạt động
Pháp lệnh và thông báo tin tức phúc lợi
Công việc và thông tin đào tạo nghề
Thông tin về lớp học thích ứng với cuộc sống
Thông tin về lớp học nhận biết chữ
Thông tin hoạt động học tập của tình nguyện viên
Thi bằng lái xe gắn máy
彰化縣生命線協會
彰化縣生命線協會FACEBOOK
彰化縣新住民服務中心FACEBOOK


:::
Thông tin hoạt động học tập của tình nguyện viên
編號 標題 張貼日期 資料來源


排版圖片