:::
Lớp phụ đạo
:::
Tin tức hoạt động
Pháp lệnh và thông báo tin tức phúc lợi
Công việc và thông tin đào tạo nghề
Thông tin về lớp học thích ứng với cuộc sống
Thông tin về lớp học nhận biết chữ
Thông tin hoạt động học tập của tình nguyện viên
Thi bằng lái xe gắn máy
彰化縣生命線協會
彰化縣生命線協會FACEBOOK
彰化縣新住民服務中心FACEBOOK


:::
Tin tức hoạt động
編號 標題 張貼日期 資料來源
1 Thông tin về lớp học thích nghi đời sống năm 2019 2019-04-22 新住民家庭服務中心
2 「năm 108 -Kế hoạch bồi dưỡng hải ngoại cho con em tân di dân 」bắt đầu 2019-02-26 新住民家庭服務中心
3 phục vụ miễn phí cho tân di dân sử dụng máy tính màn phẳng lại tiếp tục rồi nhé 2019-02-26 新住民家庭服務中心
4 khóa trình bắt đầu khởi động rồi nhé 2019-02-26 新住民家庭服務中心
5 「tâm lý sức khỏe an tĩnh trong nghịch cảnh」 dưới hình thức phỏng vấn theo đoạn phim ngắn . 2019-02-26 新住民家庭服務中心
6 trung tâm tân di dân –phục vụ tư vấn pháp luật 2019-02-26 新住民家庭服務中心
7 mạng tin tức bồi dưỡng phát triển tân di dân 2019-02-26 新住民家庭服務中心
8 thu tập kịch bản văn chuyện -kỳ khan số 45 –trung tâm tân di dân bắt đầu rồi nhé 2019-02-26 新住民家庭服務中心
9 phối hợp nghỉ phép theo luậtđịnh .trung tâm nghỉ phép 9 ngày :bắt đầu từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 10 tháng 2. 2019-02-26 新住民家庭服務中心
10 ☆chuyển phát☆thang thứ 2 –lớp thành viên chi viện giáo dục huyện chương hóa năm 108. 2019-02-26 新住民家庭服務中心
11 chuyển phát phương án khoai nướng mưu sinh「cho cá ,cho cần câu,chung tay giúp người」 2019-02-26 新住民家庭服務中心


排版圖片