:::
Liên quan chúng tôi
:::
Duyên cớ thành lập
Đối tượng phục vụ của chúng tôi
Hạng mục phục vụ của chúng tôi


:::
Duyên cớ thành lập

  Theo số lượng dân số người hôn phối nước ngoài đến Đài Loan ngày càng gia tăng , vào năm 2006(minh quốc năm 95) Chính Phủ Huyện Chương Hóa đã thành lập [ Trung Tâm Phục Vụ Gia Đình Hôn Phối Nước Ngoài Huyện Chương Hóa ] , do Hội Đường Dây Bảo Hộ Tính Mạng phụ trách ; Trung Tâm có chuyên môn Nhân Viên phục vụ , chỉ cần là thành viên của gia đình hôn phối sinh sống ở Huyện Chương Hóa điều là đối tượng để phục vụ của Trung Tâm , cho nên nếu có vấn đề gì thắc mắc đều có thể tìm đến Trung Tâm Hôn Phối Huyện Chương Hóa giúp đỡ , ngoài ra Trung Tâm còn đến và tổ chức nhiều hoạt động ở các Trung Tâm Văn Hóa của các khu vực cư trú , mục đích là để tuyên truyền hiểu biết nhiều hơn cho những người dân sống trong khu vực về người hôn phối nước ngoài .回上方
排版圖片

Đối tượng phục vụ của chúng tôi
      Phối ngẫu ngoại tịch, phối ngẫu đại lục và các thành viên khác trong gia đình

 

 

回上方
排版圖片

Hạng mục phục vụ của chúng tôi

Thăm hỏi và quan tâm

Liên kết và chuyển tiếp các nguồn phục vụ xã hội khác.

Tuyên truyền đa văn hóa

Thông dịch

*Cho mượn tạp chí tiếng nước ngoài.


回上方
排版圖片